Nota legal

CASASSAS MOBLES I DISSENY D'INTERIORS S.L.
Reg. Mercantil de Girona, Tomo 183, Full 170, Full n. GI-3348, inscripció 3a - NIF B-17324930

Registre de la pàgina web:
Reg. Mercantil de Girona, Volum 845, llibre O, Foli 16, Secció 8, full GI-3348, Inscripció NM